ἀπελλαι

ἀπέλλαι
Grammatical information: f. pl.
Meaning: `(people's) assembly' (IG 5: 1, 1144, 21; 1146, 41; Gytheion Ia); = σηκοί, ἐκκλησίαι, ἀρχαιρεσίαι H.
Dialectal forms: Dorian.
Derivatives: Άπελλαῖος, -αιών Dor. month name (Delphi, Epidauros; Tenos); ἀπελλαῖα, τὰ `sacrifice at the apellai' (Delphi); ἀπελλακάς ἱερῶν κοινωνούς H. - Denom. ἀπελλάζω, Lacon. for ἐκκλησιάζω (Plu., H.).
Origin: XX [etym. unknown]
Etymology: Solmsen Wortforsch. 18f. assumed *n̥-pel-i̯ă, zero grade of ἐν and a verb cognate to Lat. pello `push', so orig. `pushing inwards'; but *n̥- is rare. Rejected by Lagercrantz Mélanges Boisacq 2, 57ff., who takes it as `calling forth', to Lat. appello, populus, Goth. spill (cf. ἀπειλή), from *apo-pelia; Frisk thinks the preverb not fitting. See Bq.; Barić (s. Mayer Glotta 32, 75): Macedonian, to ὀφέλλω. So the etym. is unknown. Formally IE *h₂pel- is possible. - On the meaning De Sainte Croix, Origins Pelop. War 1972, 346f. S. also 'Απόλλων.
Page in Frisk: 1,120

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

  • Apollo — This article is about the Greek and Roman god. For other uses, see Apollo (disambiguation) and Phoebus (disambiguation). Not to be confused with Phobos (mythology). Apollo …   Wikipedia

  • Apella — was the official title of the popular assembly in the Ancient Greek city state of Sparta, corresponding to the ecclesia in most other Greek states. Every Spartan male full citizen who had completed his thirtieth year was entitled to attend the… …   Wikipedia

  • Apella — Assemblée (Sparte) L Assemblée est l une des institutions politiques de Sparte ; elle rassemble l ensemble des citoyens et est chargée de voter les lois. Son rôle précis est mal connu. Sommaire 1 Nom 2 Rôle 3 Mode de suffrage 4 …   Wikipédia en Français

  • Assemblee (Sparte) — Assemblée (Sparte) L Assemblée est l une des institutions politiques de Sparte ; elle rassemble l ensemble des citoyens et est chargée de voter les lois. Son rôle précis est mal connu. Sommaire 1 Nom 2 Rôle 3 Mode de suffrage 4 …   Wikipédia en Français

  • Assemblée (Sparte) — L Assemblée est l une des institutions politiques de Sparte ; elle rassemble l ensemble des citoyens et est chargée de voter les lois. Son rôle précis est mal connu. Sommaire 1 Nom 2 Rôle 3 Mode de suffrage 4 Notes …   Wikipédia en Français

  • Apella — Saltar a navegación, búsqueda La Apella es una de las instituciones políticas de Esparta. Contenido 1 Nombre 2 Papel 3 Modo de sufragio 4 Notas …   Wikipedia Español

  • απέλλα — H συνέλευση των αρχαίων Σπαρτιατών που γινόταν κάθε πανσέληνο, στον χώρο μεταξύ Βαβύκας και Κνακίωνα. Καθιερώθηκε από ρήτρα του Λυκούργου, περίπου το 800 π.Χ. * * * ἀπέλλα, η (Α) «εκκλησία του δήμου», συνέλευση του λαού στη Σπάρτη. [ΕΤΥΜΟΛ. Η λ.… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.